VejIconIcon

7. april 2017 - 02:30

Midtjysk motorvej: VVM-tjek

Midtjysk motorvej: VVM-tjek

Af Claus Warncke

-

claus@dtmedier.dk

7. april 2017 - 02:30

Myndighed undersøger eventuelt ny vejs aftryk på miljøet.

Vejdirektoratet går nu i gang med en VVM-undersøgelse af en eventuelt ny midtjysk Motorvej.

Helt konkret ser Vejdirektoratet nærmere på mulighederne for at etablere en Midtjysk Motorvej på strækningen Give-Billund-E20-Haderslev.

 

Undersøgelsen skal se på linjeføringer i korridorer henholdsvis øst og vest om Billund, ligesom mulighederne for en etapeopdeling af motorvejsprojektet undersøges.

 

Linjeføring, pris, effekter

Projektleder Leif Hald Pedersen, Vejdirektoratet:

- Vi går nu i gang med at kigge på de linjeføringer, som en eventuel Midtjysk Motorvej kan have. Derudover vil vi også foretage en beregning af anlægsomkostningerne og de samfundsøkonomiske effekter af projektet.

 

Arbejdet med VVM-undersøgelsen forventes at løbe frem til midten af 2019. Når det er afsluttet, vil undersøgelsen kunne danne grundlag for en politisk stillingtagen til motorvejsprojektet.

 

VVM står for Vurdering af Virkninger for Miljøet. Og Vejdirektoratet vil i sin VVM-undersøgelse gennemføre omfattende natur- og miljøundersøgelser, ligesom trafikale konsekvenser, støjforhold og indpasninger i landskabet tages i betragtning.

To offentlige høringer

I VVM-undersøgelsen forudsættes det, at motorvejen som udgangspunkt anlægges som en 4-sporet vej med en skiltet hastighed på 130 km/t. De endelige hastighedsgrænser fastlægges imidlertid i samspil med politiet.

Som en del af VVM-processen gennemfører Vejdirektoratet to offentlige høringer af projektet. Først kommer der en indledende høring med et offentligt borgermøde, hvor Vejdirektoratet præsenterer grundlaget for arbejdet, og hvor borgerne har mulighed for at komme til orde.

 

Borgermøde

- Vi holder inden sommeren i år borgermøde, hvor folk får mulighed for at høre nærmere om projektet og komme med deres egne forslag og kommentarer, fortsætter siger Leif Hald Pedersen, der tilføjer:

 

- Vi lægger stor vægt på at have en god dialog med de mennesker, der bor i nærområdet og kender til de lokale forhold. Det er en betydningsfuld del af hele processen.

Når VVM-rapporten foreligger, gennemfører Vejdirektoratet en afsluttende høring på baggrund af undersøgelsens resultater. Også her vil der blive afholdt borgermøde.

Læst i alt:

387 gange

|

Læses i øjeblikket af:

1

Kommentar

Mest læste i dag

Mest læste de sidste 7 dage