VejIconIcon

23. marts 2018 - 02:50

Fast vej over Kattegat spøger stadig

Fast vej over Kattegat spøger stadig

En fast forbindelse over Kattegat kan måske betales alene af erhvervs- og privatbilisterne. Samsø ses i midten.

Af Redaktionen

23. marts 2018 - 02:50

Kattegat: Minister ønsker ny beregning, fast vej kan betales over 32 år.

En kombineret vej- og jernbaneforbindelse over Kattegat er fortsat et urealistisk dyrt projekt. Men nye beregninger viser, at en ren vejforbindelse formentligt kan finansieres af trafikanterne alene over 32 år – uden tilskud fra statskassen, melder Transport-, bygnings- og boligministeriet.

 

For dyr

En genberegning af en fast Kattegatforbindelse, med opdaterede trafiktal fra Landstrafikmodellen, som blev sat i gang i 2016, viser på linje med tidligere beregninger, at en kombineret vej- og jernbaneforbindelse ikke kan finansieres alene af brugerne.

 

Anlægsomkostningerne for kyst-til-kyst forbindelsen og de nødvendige landanlæg på anslået 124 mia. kr. vil ikke kunne dækkes af brugerbetalingen, men vil kræve et betydeligt statsligt finansieringsbidrag på 42 mia. kr.

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) beder derfor Vejdirektoratet om at se på en ren vejforbindelse over Kattegat. Den skønsmæssige vurdering er, at en sådan forbindelse kan finansieres af brugerbetaling og være tilbagebetalt af trafikanterne på 32 år.

Gammel drøm

- Det er en gammel drøm at binde Øst- og Vestdanmark tættere sammen med en fast forbindelse over Kattegat, men det har hidtil forekommet økonomisk urealistisk. Nu viser det sig, at økonomien ser ud til at hænge sammen, hvis man bygger en ren vejforbindelse, så det bør vi undersøge nærmere, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.

 

Der er tale om en skønsmæssig vurdering fra Vejdirektoratet, som er forbundet med stor usikkerhed. Ministeren igangsætter derfor – med opbakning fra transportordførerne fra Regeringen og Dansk Folkeparti - en nærmere undersøgelse af potentialet for en ren vejforbindelse over Kattegat.

Den omfatter bl.a. et opdateret anlægsskøn og en opdateret trafikprognose, hvor der også tages hensyn til den seneste aftale om takstnedsættelse på Storebælt.

Undersøgelsen ventes klar i december i år.

Læst i alt:

132 gange

|

Læses i øjeblikket af:

1

Kommentar

Mest læste i dag

Mest læste de sidste 7 dage