IconIcon

8. februar 2019 - 02:45

Transportbranchen foreslår at flytte ressortområder

Transportbranchen foreslår at flytte ressortområder

Af Redaktionen

8. februar 2019 - 02:45

Forslag til justits- og transportministeren.

Nu genfremsætter en samlet transportbranche et forslag til justitsminister Søren Pape Poulsen og

transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen om overflytning af ressortområder fra Justitsministeriet til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

 

Den samlede transportbranche omfatter følgende erhvervsorganisationer:

3F Transport, Dansk Erhverv, DI Transport, Danske Speditører, DTL Danske Vognmænd, ITD og Dansk Person Transport

 

Med forslaget vil administrative sagsområder, som i dag varetages af politifolk, men som med fordel kan varetages af personale uden politimæssig baggrund, blive overflyttet til Færdselsstyrelsen. En sådan løsning har den indlysende fordel, at uddannede politifolk bliver frigjort til de gængse politiopgaver.

 

Samtidig medfører forslagets virkeliggørelse ingen ekstra omkostninger for staten. Transportbranchen henvendte sig første gang i oktober 2017 til de berørte ministre samt rets- og transportordførerne med forslaget.

Spørgsmålet om ressortfordeling er aktualiseret af en forestående revision af reglerne om særtransporttilladelser.

 

Vores forslag til ressortomlægninger omfatter:

Den målrettede vejsidekontrol af erhvervskøretøjer, køreprøverne, udstedelsen og administrationen af kørekort, administrationen af førerkort (takografkort).

 

Behandling af ansøgning og udstedelse af særtransporttilladelser. Virkeliggørelsen af forslaget om overflytning af de nævnte sagsområder vil alt andet lige sikre en enkel og smidig håndtering til gavn for såvel erhvervslivet som for de statslige organisationer. En yderligere fordel er, at kompetencer, procedurer og faglighed får gavn af at blive samlet under en og samme enhed, hvilket vil medføre en ensartet kontrol og administration over hele landet.

 

- Vi håber på den baggrund meget, at forslaget møder bred politisk opbakning. I oktober 2017 udarbejdede vi vedhæftede notat, der uddyber ovenstående. Vi ser frem til et forhåbentligt positivt svar på vores henvendelse, og vi står gerne til rådighed for yderligere oplysninger, om ønsket, lyder det fra transportbranchens organisationer og topfolk.

Læst i alt:

19 gange

|

Læses i øjeblikket af:

1

Kommentar

Mest læste i dag

Mest læste de sidste 7 dage