OrganisationerIconIcon

4. oktober 2019 - 02:40

Regeringen: Lettere at drive virksomhed

Regeringen: Lettere at drive virksomhed

Erhvervsminister Simon Kollerup. Foto: Folketinget

Af Redaktionen

4. oktober 2019 - 02:40

Nyt forum skal forenkle dansk og europæisk regulering.

Regeringen øger nu indsatsen for at skabe bedre regulering og rammevilkår på erhvervsområdet. Det sker ved at forankre indsatsen fra Virksomhedsforum og Implementeringsrådet i et nyt forum, Erhvervslivets EU- og regelforum.

 

Erhvervslivets EU- og regelforum skal dermed både videreføre Virksomhedsforums og Implementeringsrådets arbejde med at sikre både enkle og overskuelige regler i dansk lovgivning og danske interesser, når EU-regler bliver til, og når de skal implementeres.

Derudover skal det nye forum, som noget nyt, også fokusere på forenklinger, der kan understøtte udvikling af nye forretningsmodeller og udbredelse af ny teknologi - samt på, hvordan offentlige digitale løsninger kan forbedres.

Orden i penalhuset

Erhvervsminister Simon Kollerup:

 

- Det er min klare holdning, at de virksomheder, som har orden i penalhuset og gerne vil spille efter reglerne, ikke skal bøvle med omkostningstung og unødigt kompliceret regulering. I regeringen mener vi, at det skal være så let og enkelt som muligt at drive en ordentlig og sund forretning i Danmark. Derfor styrker vi nu indsatsen for regelforenkling. Samtidig mener jeg, at det er vigtigt, at vores lovgivning er agil og følger med den digitale udvikling og ikke ender med at spænde ben for innovation og nytænkning. Vi skal derfor sørge for at fremme udviklingen af fælles løsninger, der styrker vores konkurrenceevne og sætter rammerne for et bæredygtigt erhvervsliv. Her mener jeg, at det er helt oplagt at sammentænke regelforenklinger og den digitale udvikling i det arbejde, som Erhvervslivets EU- og regelforum skal udføre fremadrettet.

Forum-formand

Formand for det nye forum bliver adm. direktør i Danske Advokater, Paul Mollerup, som tidligere har været formand for Implementeringsrådet og medlem af Virksomhedsforum.

 

Paul Mollerup:

 

- Danmark har generelt et rigtig godt erhvervsklima med gode rammevilkår, men der er stadig masser af steder, hvor man med fordel kan forenkle og forbedre de nuværende regler. Det gælder uanset, om der er tale om dansk lovgivning eller implementering af EU-regler, og ofte er der jo også et stort overlap. Jeg synes derfor, det er helt naturligt at samle det arbejde, som hidtil har været udført i Virksomhedsforum og i Implementeringsrådet, i ét nyt slagkraftigt organ. Jeg glæder mig rigtigt meget til at komme i gang med arbejdet i Erhvervslivets EU- og regelforum. Jeg har allerede en vis erfaring med arbejdet, men det bliver spændende med den øgede koordinering og ikke mindst med det nye fokus på forenklinger, der kan understøtte nye forretningsmodeller og teknologisk innovation.

Medlemmer

Erhvervslivets EU- og regelforum består af repræsentanter fra danske erhvervs- og forbrugerorganisationer, fagbevægelsen, særligt sagkyndige og danske virksomhedsrepræsentanter.

Forummet nedsættes af erhvervsministeren som udpeger formanden, tre sagkyndige og tre virksomhedsrepræsentanter. Organisationsrepræsentanter indstilles af organisationerne selv, som deltager på direktionsniveau.

 

Regeringen vil behandle alle forslag fra Erhvervslivets EU- og regelforum efter et ”følg-eller-forklar-princip”, som betyder, at regeringen enten følger forslagene eller offentligt forklarer, hvorfor de ikke kan følges.

Læst i alt:

116 gange

|

Læses i øjeblikket af:

3

Kommentar

Mest læste i dag

Mest læste de sidste 7 dage