ØkonomiIconIcon

19. juni 2018 - 02:18

Gyser i Ejstrupholm

Gyser i Ejstrupholm

Foto af gardintrailer indrettet med Lavmands patenterede Hyliflex-system, som Jysk Lastvognsopbyg og Lavmands Last & Karosseri forventer sig meget af i de kommende år.

Gyser i Ejstrupholm

Indehaver og udvikler Per Lavmand ser fortsat store muligheder for Hyliflex-systemet, der skaber et ekstra dæk til eksempelvis paller på lastbiler.

Af Claus Warncke

-

claus@dtmedier.dk

19. juni 2018 - 02:18

Datterselskab: Underskud på 202.000 kr., egenkapital på minus 4,4 mio. kr.

Det går op, og det går ned – også i opbyggerbranchen.

Mens moderselskabet Lavmands Last & Karosseri A/S i Ringsted kører ud af 2017 med et overskud på godt 700.000 kr., kører det anderledes skidt for det 100 procent ejede jyske datterselskab Jysk Lastvognsopbyg ApS på Åbrinken 4 i Ejstrupholm.

 

Her er det Lavmands direktør og ejer, Per Lavmand Müller, der konstaterer, at Jysk Lastvognsopbyg kører ud af 2017 med et minus på 202.000 kr. på selskabets aktiviteter - reparation, om- og opbygning af lastbiler samt beslægtede opgaver.

Aktiver overdrages til moderselskab

Under punktet ”Usædvanlige forhold” i årsregnskabet for Jysk Lastvognsopbyg oplyses det, at selskabet fra 31. december 2017 har overdraget varelager, igangværende arbejder og debitorer til moderselskabet for i alt 2.105.000 kr.

Fra seneste nytår består hovedaktivitet så af salg af timer for udført arbejde indenfor om- og opbygning af lastbiler.

Ligeledes – ved seneste nytår – viser selskabets balance en negativ egenkapital på minus 4.440.000 kr.

Ikke overraskende betegner Per Lavmand Müller årets resultat som utilfredsstillende.

Ny bank, indfriet bankgæld

Jysk Lastvognsopbyg har i forbindelse med moderselskabets bankskifte indfriet alt bankgæld. Denne er således overtaget af moderselskabet Lavmands Last & Karosseri, der har afgivet en støtterklæring med henblik på sikring af den løbende drift.

 

Ledelsen og herunder direktør Per Lavmand Müller vurderer således, at der ikke er nogen økonomisk risiko, hvorfor årsregnskabet er aflagt efter principperne for ”fortsat drift.”  

 

Tabt kapital

Jysk Lastvognsopbyg har tabt mere end 50 procent af selskabets anpartskapital. Men moderselskabet Lavmands Last & Karosseri har gennem nogle år udviklet og patenteret produktet HyliFlex, der ventes at give en væsentlig omsætningsforøgelse i løbet af de næste fem år, ”hvilket ligeledes vil påvirke selskabets indtjening i positiv retning.”

Derfor vurderer selskabets ledelse, at den tabte kapital kan genskabes inden for de kommende fem år.

Læst i alt:

1681 gange

|

Læses i øjeblikket af:

1

Kommentar

Mest læste i dag

Mest læste de sidste 7 dage