LastbilerIconIcon

15. november 2019 - 02:40

Større klarhed om sikkerhedsmæssige fejl

Større klarhed om sikkerhedsmæssige fejl

Arkivfoto.

Af Redaktionen

15. november 2019 - 02:40

Mere klart, hvordan styrelse definerer fejl.

ITD og flere andre transportorganisationer deltog tidligere på ugen i et informations- og dialogmøde i Færdselsstyrelsen, hvor blandt andet de nye skærpede sanktioner for lastbiler, der ikke lever op til sikkerhedskravene, var på dagsordenen.

Sanktionerne, som efter planen træder i kraft 1. januar 2020, skaber lige nu meget stor bekymring i branchen på grund af usikkerhed om definitionen og ikke mindst ansvaret for at kunne opdage de sikkerhedskritiske fejl.

 

Vejledning på vej

Færdselsstyrelsen redegjorde på mødet for, hvordan den tolker vejsidesynsdirektivet, og styrelsen stillede i udsigt, at branchen vil få et katalog med konkrete eksempler på alvorlige sikkerhedskritiske fejl - og en vejledning omkring chaufførens kontrol før kørsel. Styrelsen redegjorde også for dens syn på chaufførens og vognmandens ansvar, hvor de gjorde klart, at der ikke er nogen ændringer af færdselsloven.

Nyt var også, at Færdselsstyrelsen henviser til vejsidesynsdirektivet i forbindelse med afprøvning af bremserne ved vejsidekontrollen. Det betyder i praksis, at bremserne afprøves i forhold til den aktuelle belæsning og ikke en teoretisk fremregnet situation i forhold til den tilladte totalvægt. Ligesom kriteriet for en alvorlig sikkerhedskritisk fejl, når der tales om bremsepræstation, fastlægges med baggrund i direktivet og ikke i nationale særregler.

 

Omkring kørsel med fremmede sættevogne er tolkningen af, hvornår man anses som varig bruger, ikke helt klar. Færdselsstyrelsen lovede i den forbindelse at komme med en mere præcis definition.

Søger afklaring

ITD har i forbindelse med lovændringerne modtaget en række henvendelser fra medlemmer, som er både utrygge og bekymrede, fordi de er usikre på, hvad de skal forholde sig til.

 

- Færdselsstyrelsen kommer som nævnt med et katalog over sikkerhedskritiske fejl og en vejledning til chaufførerne, og det er vigtige værktøjer, som vi ser frem til at arbejde videre med sammen med styrelsen og de øvrige organisationer. Det er dog stadig politiet, der udsteder bøderne, og vi ved ikke, om de vil tolke helt som Færdselsstyrelsen eller fortsat blot vil henvise til domstolene, hvis der er uenighed om ansvaret. Det vil vi søge at få afklaret inden ikrafttrædelsen, siger Jørn-Henrik Carstens, chef for ITD's politiske afdeling.

ITD vil i nærmeste fremtid invitere medlemmerne til et informationsmøde, hvor der bliver mulighed for at stille spørgsmål til vejsidesynsdirektivet og færdselsloven.

Læst i alt:

171 gange

|

Læses i øjeblikket af:

1

Kommentar

Mest læste i dag

Mest læste de sidste 7 dage