JuraIconIcon

1. november 2019 - 02:40

Misforståelser om højere bødestraf

Misforståelser om højere bødestraf

Transportminister Benny Engelbrecht. Foto: Steen Brogaard

Af Redaktionen

1. november 2019 - 02:40

Minister: Kun straf hvis man vidste - eller burde vide, at køretøj havde fejl og mangler.

Ifølge en pressemeddelelse fra Transport- og boligministeriet har der på det seneste været en del misforståelser i chaufførbranchen over den ændring af bødeniveauet for alvorlige sikkerhedskritiske fejl og mangler ved tunge køretøjer, der træder i kraft 1. januar 2020.

 

Transportminister Benny Engelbrecht (S) ønsker, at der er fuld klarhed over, hvad lovændringen går ud på.

 

Højere bøder

Som reglerne er i dag, er bødeniveauet for fejl og mangler ved tunge køretøjer 1.000-3.000 kr. Med de nye regler bliver dette niveau forhøjet for de alvorlig sikkerhedskritiske fejl og mangler til 5.000 kr. til chaufføren og 10.000 kr. til ejeren (vognmandsvirksomheden) i førstegangstilfælde.

I anden- og tredjegangstilfælde stiger bøden til henholdsvis 10.000 kr. og 15.000 kr. til chaufføren og 20.000 kr. og 30.000 kr. til ejeren.

 

Transportminister Benny Engelbrecht:

- Jeg tror, at en stor del af den frustration, der er i chaufførbranchen over de nye regler for alvorlige sikkerhedskritiske fejl og mangler, desværre skyldes misforståelser om, hvad det egentlig er, de nye regler går ud på.

Chaufføren kan kun straffes, hvis

Ministeren fortsætter:

- Lovændringen indfører for det første ikke nye typer af fejl og mangler. Der er udelukkende tale om en forhøjelse af bødestraffen for de fejl og mangler, der er af alvorlig sikkerhedskritisk karakter. Chaufføren kan for det andet kun straffes for fejl og mangler – herunder alvorlige sikkerhedskritiske fejl og mangler – hvis chaufføren vidste, eller på grund af konkrete omstændigheder burde vide, at køretøjet havde sådanne fejl og mangler.

Læst i alt:

366 gange

|

Læses i øjeblikket af:

1

Kommentar

Mest læste i dag

Mest læste de sidste 7 dage