ITD - Brancheorganisation for den danske vejgodstransportIconIcon

15. februar 2019 - 02:45

Storbritannien foreslår nødplan

Storbritannien foreslår nødplan

Af Redaktionen

15. februar 2019 - 02:45

Brexit: Forslag om nødplan for vejtransport

Storbritannien har fremlagt et udkast til en nødplan for vejtransportområdet, som efter forslaget skal gælde fra Storbritanniens udtræden af EU 29. marts til 31. december 2019. Det britiske forslag kommer i forlængelse af, at EU-Kommissionen i december 2018 kom med sit udspil.

 

Nuværende regler

Udkastet fra Storbritannien tager udgangspunkt i de nuværende regler, og man lægger op til, at der skal være adgang til at køre på samme vilkår som i dag. Forslaget omfatter derfor også muligheden for at køre cabotage. Det britiske udkast går videre end udkastet fra EU-Kommissionen, som alene lægger op til en anerkendelse af britiske tilladelser ved transporter mellem Storbritannien og EU, under forudsætning af at Storbritannien accepterer tilsvarende transporter.

ITD støtter nødplan

- ITD støtter, at der indføres en nødplan på tilladelsesområdet i tilfælde af, at der ikke indgås en aftale mellem EU og Storbritannien om Brexit. For kommer man ikke frem til alternative løsninger, vil man i værste fald risikere at falde tilbage på CEMT-tilladelser. Da disse er forbundet med administrativt arbejde, og der kun er et begrænset antal tilgængelig, vil det besværliggøre al transport til og fra Storbritannien, siger Maria Feldberg, jurist hos ITD.

 

Storbritannien er i dialog med Kommissionen om, hvorvidt der er mulighed for at udvide Kommissionens udkast, så det svarer til det britiske. Afhængig af denne diskussion vil man efterfølgende genoverveje det britiske udkast. Derudover ser man på muligheden for bilaterale aftaler med de enkelte EU-medlemslande.

Nødplanen, hvor man lægger op til anerkendelse af tilladelser, løser ikke de øvrige udfordringer, som opstår i forbindelse med Brexit, som for eksempel told og ventetid ved grænseovergange.

Læst i alt:

142 gange

|

Læses i øjeblikket af:

1

Kommentar

Mest læste i dag

Mest læste de sidste 7 dage