ITD - Brancheorganisation for den danske vejgodstransportIconIcon

1. marts 2019 - 02:40

ITD: Mange gode takter i DI-udspil

ITD: Mange gode takter i DI-udspil

Adm. direktør Carina Christensen, ITD.

Af Redaktionen

1. marts 2019 - 02:40

DI’s udspil om at investere 70 mia. kr. i ny infrastruktur bifaldes fra Padborg.

Brancheorganisationen ITD, med hovedkvarter i Padborg, hilser DI’s udspil til en ny investeringsplan for dansk infrastruktur 2020-2030 velkommen.

Forslaget om at investere cirka 70 milliarder kroner over de kommende 10 år, herunder langt de fleste penge i veje, falder i god tråd med ITD’s ønsker. ITD havde dog gerne set en anvisning af yderligere finansieringskilder ud over den statslige finansieringsramme, lyder det fra ITD.

 

Udspillet bygger på principperne om, at fremtidige infrastrukturprojekter skal kunne give et afkast på mere end fire procent, at infrastrukturprojekter skal vurderes efter, om de tjener et strategisk formål, samt at der skal investeres i de projekter, der har de største erhvervsmæssige effekter, uden at det går ud over et Danmark, der hænger sammen.

Meget enige

- I ITD hilser vi DI Transports udspil til en ny investeringsplan for infrastrukturen velkommen. Der ligger nogle velvalgte principper til grund for udspillet, som vi er meget enige i. Vi deler fuldt ud målet om, at vi skal have mest og bedst mulig infrastruktur for de penge, som der investeres, og en infrastruktur i verdensklasse, siger ITD’s adm. direktør Carina Christensen.

 

Ifølge DI skal midlerne placeres i Infrastrukturfonden og udmøntes løbende i takt med, at projekterne gennemføres.

Visionær og langsigtet

- Vi er enige med DI, at midlerne bør placeres i Infrastrukturfonden, så det ikke bliver en del af de årlige finanslovsforhandlinger at udmønte en flerårig investeringsplan. Vi ser, ligesom DI, også gerne, at de tre forskellige forligskredse på området samles. For os er det vigtigt, at en samlet ny plan er både visionær og langsigtet, samtidig med at den løser Danmarks vigtige trængselsudfordringer, siger Carina Christensen.

 

Pengene til investeringer i infrastrukturen skal ifølge DI komme fra den skattefinansierede investeringsramme for perioden 2020-2030.

Meget stort behov

- 70 milliarder kroner er selvfølgelig mange penge, men behovet for investeringer på området er også meget stort. Det havde været modigt, hvis DI havde åbnet op for at se på yderligere finansieringskilder som for eksempel intelligente vejafgifter, som kan være trængselsregulerende, og hvor provenuet er øremærket investeringer i infrastruktur, siger Carina Christensen.

 

Udover DI Transport har også Landbrug & Fødevarer, Dansk Byggeri og Dansk Vejforening samt Socialdemokratiet fremlagt forslag til en nødvendig udbygning af den danske vejinfrastruktur. Det ventes samtidigt, at regeringen snart kommer med sit infrastrukturudspil.

Læst i alt:

402 gange

|

Læses i øjeblikket af:

1

Kommentar

Mest læste i dag

Mest læste de sidste 7 dage