ITD - Brancheorganisation for den danske vejgodstransportIconIcon

10. maj 2019 - 02:35

ITD læsser transport på valgets dagsorden

ITD læsser transport på valgets dagsorden

Carina Christensen, administrerende direktør i brancheorganisationen ITD. Foto Tine Hvolby

Af Redaktionen

10. maj 2019 - 02:35

Brancheorganisationen ITD ind i kampen om politikernes fokus.

- I ITD glæder vi os til folketingsvalget, og vi vil i den kommende tid benytte enhver anledning til at få sat højaktuelle transportpolitiske temaer på dagsordenen, så vi kan fastholde politikernes opmærksomhed på transporterhvervets betydning for vækst, beskæftigelse og sammenhængskraft i Danmark, siger Carina Christensen, administrerende direktør i brancheorganisationen ITD.

 

Grønnere transport

Klima bliver et vigtigt tema i valgkampen, og her bør den grønne omstilling af den tunge transport sikres en central plads i debatten, melder ITD videre.

 

- Klimadagsordenen er vigtig for alle, det er den også for den tunge transport, som meget gerne vil bidrage til den grønne omstilling. Desværre er der ingen nemme snuptagsløsninger her. Derimod er der hårdt brug for, at politikerne prioriterer og udstikker retningen, så virksomhederne ved, hvilken vej de skal gå, så de kan foretage grønne investeringer og få sat skub i omstillingen, fortsætter Carina Christensen.

Arbejdsmiljø og -vilkår

- Transporterhvervet skal være attraktivt, så vi kan tiltrække arbejdskraft til faget. Vejgodstransporten beskæftiger omkring 51.000 personer i Danmark og er et erhverv i vækst. Samtidig står vi står over for store udfordringer, fordi hver anden lastbilchauffør er over 50 år og 15 procent har rundet de 60. Den udfordring skal håndteres, og derfor skal der naturligvis fokus på arbejdsmiljø og arbejdsvilkår, siger Carina Christensen videre.

 

Også regeringens og Dansk Folkepartis store og ambitiøse infrastrukturplan, som blev præsenteret tidligere på året, bør få markant plads, fortsætter hun.

Helhedsplan

Carina Christensen:

- Regeringen og Dansk Folkeparti præsenterede i april en flot, visionær og ikke mindst langsigtet helhedsplan for infrastrukturen i Danmark. Den plan er vi oprigtigt begejstrede for, da den meget langt hen ad vejen imødekommer de udfordringer, som transporterhvervet står med. Det gælder ikke mindst den massive og stadigt stigende trængsel på vejene, som hvert år koster virksomhederne og samfundet milliarder af kroner. Derfor skal infrastrukturplanen højt op på den transportpolitiske dagsorden under valgkampen, så vi sikrer, at de ambitiøse projekter – også de mere langsigtede - bliver ført ud i livet efter valget.

 

ITD opfordrer politikerne til, at de efter valget forankrer infrastrukturen i et bredt politisk forlig, ”der sikrer planen et solidt fundament og gør den langtidsholdbar.”

Transport i tal

Vejgodstransporten bidrager med 1,7 procent af Danmarks Bruttonationalprodukt (BNP).

Vejgodstransporten understøtter et samlet bidrag til Danmarks Bruttonationalprodukt (BNP) på 60,7 milliarder kroner.

 

Hvis vejgodstransporten fortsætter med 1 procent årlig vækst, vil erhvervets direkte BNP-bidrag være 5 milliarder kroner større end nu.

Vejgodstransporten beskæftiger 51.000 personer i Danmark. Det omfatter job hos vognmænd, flytteforretninger, speditører samt inden for affaldsindsamling og firmakørsel med lastbiler.

 

Målt på beskæftigelsen er vejgodstransporten større end for eksempel life science-klyngen med 38.000 direkte beskæftigede og skibsfarten med 20.000 direkte beskæftigede.

Vejgodstransporten er et erhverv i fremgang. Beskæftigelsen steg med 4.000 personer fra 2012 til 2016. Det er en stigning på 9 procent.

Samlet set understøtter vejgodstransporten en beskæftigelse på 88.000 personer i Danmark.

Kilde: Copenhagen Economics har beregnet tallene for ITD.

Læst i alt:

296 gange

|

Læses i øjeblikket af:

1

Kommentar

Mest læste i dag

Mest læste de sidste 7 dage