DTL - Danske VognmændIconIcon

22. februar 2019 - 02:45

DTL: Nødvendige CO2-regler kræver indsats

DTL: Nødvendige CO2-regler kræver indsats

DTL – Danske Vognmænds adm. direktør Erik Østergaard. Foto: Niels Holm Christensen

Af Redaktionen

22. februar 2019 - 02:45

EU-landene og Europa-Parlamentet enige om den første aftale, der stiller krav til nye lastbilers CO2-udledning.

De stigende udledninger fra transportsektoren udgør aktuelt cirka 25 procent af EU’s samlede udledning. Derfor er det nødvendigt med EU-tiltag for at fremme den grønne omstilling i transportsektoren i EU, mener et enig EU-Ministerråd og Europa-Parlament.

 

Rådet og parlamentet blev natten til tirsdag i denne uge enige om en aftale, der for første gang stiller krav til nye lastbilers CO2-udledning.

 

DTL – Danske Vognmænds adm. direktør Erik Østergaard er enig i, at en reduktion af vejtransportens CO2-aftryk er nødvendig, og han anser grænseværdierne for acceptable.

 

– Man må dog forvente, at kravene vil medføre øgede omkostninger. På den anden side er bilindustrien også godt på vej med udvikling af nye lastbiler drevet af nye drivmidler. Men samlet set vil det med stor sandsynlighed betyde, at branchens omkostninger stiger.

 

Aftalen mellem EU’s 27 medlemslande og Europa-Parlamentet betyder, at nye lastbiler – i forhold til 2019 - skal udlede 15 procent mindre CO2 i 2025 og 30 procent mindre i 2030. Kravene bidrager til at nedbringe udledningerne af CO2 i hele Europa og sætter skub i udviklingen af klimavenlige køretøjer.

Dansk infrastruktur halter

DTL's Erik Østergaard anser det for en forudsætning for at opnå de fulde fordele af lastbiler med mindre emissioner, at der er en infrastruktur på plads til at levere renere brændstof, og det kniber det med i Danmark, mener han.

 

- Der findes dårligt nok infrastruktur til andet end traditionelle diesellastbiler, og der udbydes af samme grund nærmest ikke andre typer biler på det danske marked. I dag er det således ikke en realistisk mulighed for en dansk vognmand at købe andet end en diesellastbil. De nye CO2-standarder vil selvfølgelig gøre disse diesellastbiler renere også, men der skal gøres en indsats på alle fronter for at opnå alle fordelene.

Større effektivitet i Skandinavien

Samtidig peger DTL på, at kravene alene omfatter to- og treakslede biler og ikke som minimum fire- og eventuelt femakslede biler, og at godsvægten stopper ved 26,5 ton. Lastbiler i Danmark og de skandinaviske lande kører som bekendt op til 40 ton eller mere.

 

- Det er helt afgørende at få et realistisk grundlag for vurderingen af udledningen af CO2, og det gøres ikke med urealistisk lav godsvægt, fastslår Erik Østergaard, der fortsætter:

 

- Det er i det hele taget vigtigt, at EU-regulering og krav tager højde for udviklingen i branchen i forhold til stadig længere og bredere biler og anhængere, stadig større vægt, modulvogntog med videre, der skaber større effektivitet pr. transporteret ton.

Læst i alt:

393 gange

|

Læses i øjeblikket af:

1

Kommentar

Mest læste i dag

Mest læste de sidste 7 dage