Det skerIconIcon

27. november 2018 - 02:30

Temamøde i Kruså 6. december

Temamøde i Kruså 6. december

Af Redaktionen

27. november 2018 - 02:30

Grøn omstilling af transportsektoren, sådan kommer vi i gang.

Grænsehallerne, Harkærvej 13 i Kruså, danner torsdag 6. december rammen om et temamøde med tilhørende workshop med fokus på grøn omstilling af transport og logistik – med praktisk oplæg til at ’komme i gang’.

Arrangør er Padborg Transportcenter, UdviklingsRåd Sønderjylland, Business Aabenraa og Netværk for Transport og Miljø, TINV.

 

Regering: Nyt udspil

Baggrund for mødet er blandt andet, at verdens ledere - med Paris-aftalen fra 2015 – i fællesskab har lagt rammerne for en fælles og forpligtigende global klimaindsats frem mod 2050. I Danmark fremlagde regeringen i oktober et klima- og luftudspil ”Sammen om en grønnere indsats”.

I forordet står der:

”Danmark har gennem årtier sat nye standarder med vores indsats for klima og miljø. Vi er altid gået til udfordringerne på det grønne område med en tro på, at vi kan løse dem – ikke alene, men sammen med andre lande.

Danmark skal også i fremtiden være i front og præge udviklingen i Europa og globalt. Som grønt foregangsland kan vi inspirere til handling”.

CO2: Minus 40 pct.

Frem til 2030 skal CO2-udledningen fra transport reduceres med 40 procent. Tilsvarende udspil er udarbejdet i de øvrige europæiske lande. Det var også i 2015, at verdens lederes i FN-regi i fællesskab fastlagde og besluttede FN’s 17 verdensmål, som frem til 2030 skal sætte en fælles kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten, vi bor på. Der er god sammenhæng mellem Parisaftalens mål og de 17 verdensmål, melder mødets arrangører.

 

Program

Temadagens mål er at give deltagerne et overblik over rammerne for den grønne omstilling, at inspirere til arbejdet hjemme i de enkelte virksomheder og at præsentere konkrete værktøjer, der kan anvendes i arbejdet.

 

Kl. 12 registrering og sandwich, 12.30 velkomst, 12.40 På vej mod den grønne omstilling for transport og logistik - et overblik, Lars Dagnæs, Netværk for Transport og Miljø, TINV, 13.10 FN’s verdensmål og din virksomhed, Kirsten Mariager, Danish Management, 13.40 klimapolitik for transport og logistik i Tyskland (oplægget holdes på engelsk), 14.10 ICT Logistics, miljø og klima en integreret del af forretningsstrategien, direktør Leif Pedersen. 14.30 kaffepause.

 

14.50 workshop, prioritering af FN’s verdensmål i forhold til transport og logistik, introduktion til workshoppen ved Kirsten Mariager, Danish Management, 15.50 opsamling fra workshops, 16 sådan kan miljøarbejdet praktisk tilrettelægges i virksomhederne, Marianne Frank, ITD, 16.30 afslutning på dagen.

Tilmelding: Gratis deltagelse, nødvendig tilmelding senest 30. november.

Der er maksimalt plads til 70 deltagere efter først til mølle-princippet.

Læst i alt:

69 gange

|

Læses i øjeblikket af:

1

Kommentar

Mest læste i dag

Mest læste de sidste 7 dage