Dansk Industri TransportIconIcon

20. november 2018 - 02:47

DI Transport hilser vækstteam-rapport velkommen

DI Transport hilser vækstteam-rapport velkommen

Branchedirektør Michael Svane. Foto Hans Søndergård

Af Redaktionen

20. november 2018 - 02:47

Jak tak til blandt andet masterplan for infrastruktur.

 

Regeringens vækstteam for handel og logistik offentliggjorde i går teamets anbefalinger.

På transportområdet er der følgende anbefalinger:

 

En masterplan for infrastruktur, herunder flere strækninger med modulvogntog og bedre parkeringsforhold til levering af varer i byer.

Bedre mulighed for levering uden for myldretid.

Ensartede EU-regler, der er lettere at efterleve og håndhæve, samt øget digitalisering af transportdokumenter.

Fjernet krav om særskilt chaufføruddannelse til godskørsel med varebil.

Fjerne barrierer for anvendelse af ny teknologi.

 

Masterplan, ja tak

DI Transports branchedirektør Michael Svane har følgende kommentarer til anbefalingerne fra Vækstteamet:

 

- Vækstteamet mener, at der er brug for en samlet plan for infrastrukturen i Danmark. Der er i allerhøjeste grad brug for en sådan plan. Den vil sikre, at investeringerne sker de steder, hvor vi får mest mulig værdi af dem, siger Michael Svane.

 

Han fortsætter:

- Det er positivt, at vækstteamet har ambitioner om at udvikle transport- og logistikbranchen, så Danmark bliver et skandinavisk knudepunkt for logistik. Vi vil holde øje med, om anbefalingerne bliver fulgt op af handling.

Bedre infrastruktur

Michael Svane peger blandt andet på, at der er behov for øgede investeringer i infrastruktur og bedre vilkår for varelevering.

 

- Den stigende trængsel gør vareleveringen langsommelig og besværlig. Det svækker produktiviteten i logistikbranchen. Vi står med en brændende platform. Beregninger fra DI viser, at trængslen i 2017 kostede det danske samfund 20 mia. kroner. Anbefalingerne fra vækstteamet understeger, at der er brug for flere investeringer i infrastrukturen, hvis vores samfund skal fungere effektivt.

Meget at hente

- Der er meget at hente, hvis man også effektiviserer leveringer af varer i de store byer. Det gælder om at øge fremkommeligheden, og det kan ske ved at skabe bedre muligheder for at varebiler kan parkere, og at man kan levere varerne uden for myldretiden, tilføjer Michael Svane.

Læst i alt:

46 gange

|

Læses i øjeblikket af:

1

Kommentar

Mest læste i dag

Mest læste de sidste 7 dage